NLP

NLP til positiv forandring


Hvad er NLP?


NLP-terapi (Neuro-Lingvistisk Programmering) er en powerfuld tilgang til personlig udvikling og transformation, der fokuserer på forholdet mellem vores tanker, sprog og adfærd.


NLP´en er baseret på ideen om, at vores tanker og sprog former vores opfattelse af verden, og at vi ved at ændre vores tanker og sprog således kan ændre vores adfærd og oplevelser.


I NLP-terapien arbejder terapeuten sammen med klienten for at identificere begrænsende overbevisninger, negative tankemønstre og adfærd, der forhindrer klienten i at nå sit mål eller i at kunne leve sit  liv på optimal vis.


Ved at bruge en række forskellige teknikker og strategier hjælper terapeuten klienten med at omformulere sine tanker og sprog på en måde, der understøtter deres vækst og transformation. 


NLP er en powerfuld tilgang til personlig udvikling og transformation

NLP og hypnoterapi


NLP og hypnoterapi arbejder tæt sammen, og mange af teknikkerne fra hypnosen bruges i NLP´en og omvendt, men NLP er ikke hypnoterapi. I stedet opererer den gennem bevidst brug af sproget, for at skabe ændringer i klientens tanker og adfærd.


Begge dele er stærkt beaseret på dialog og refraiming - reframing er en spørgeteknikker, der består i at identificere og derefter ændre den måde, situationer, oplevelser, begivenheder, ideer og/eller følelser anskues på. Det betyder, at en negativ/begrænsende oplevelse af en adfærd eller tanke ændres til en positiv indsigt, og dette tager ofte få minutter.


Lige som i hypnosen og hypnoterapien sidder klienten i en indre oplevelse, af det der tales om, og de teknikker der benyttes - klienten kan enten sidde med åbne eller lukkede øjne, men vil opleve en afslappet tilstand, af at være tilstede uden at være tilstede.


Det betyder at, klienten igennem NLP´en får øjnene op for,-  og ændrer ubevidste overbevisninger og begrænsninger på et individidulet kort/billede over verden.


Lige som i hypnosen, har jeg som NLP terapeut ikke noget behov for at kende klient forhistorie. Vi arbejder ud fra dennes nuværende situation, og hvordan livet skal se ud fremover.


NLP skaber som hypnosterapien hurtige positive forandringer, uden at klienten skal trækkes igennem dårlige oplevelser fra fortiden.


NLP er effektivt til:


 • Ændre tankemønstre med hypnose - give slip på vaner
 • Ændre tanke- og følemønstre - blive glad
 • Opnå ro og overblik - blev din stress kvit
 • Blive glad og fri - afhjælpe depression
 • Leve et bedre liv med Tinnitus
 • Slippe følelserne omkring oplevelser traumer
 • Få ro og kontrol i situationer -Angst
 • Ændre fokus og tankemønster - Fobier
 • Blive den stærkeste udgave af dig og fuld af selvtillid og selvværd - Lavt selvværd
 • Blive mere udadvendt og få mere selvtillild - generthed
 • Slippe vanen og ændre følelserne - Rygestop
 • Slippe vanen og flytte fokus - Lodomani
 • Blive glad og blive tilpas i følelserne - Sorg
 • Ændre følelses- og handlingsmønstre - Afhængigheder
 • Få et andreleders forhold til mad - Spiseproblematikker
 • Få kontrol over indtag af mad/slik mv.
 • Bliv angsten kvit - Tandlægeskræk, eksamensangst mv.
 • Få masser af tro på dig selv og tro på at du godt kan - Præstationsangst
 • Få et liv, hvor smerter ikke er i fokus- Fibromyalgi
 • Blive rolig og tryg - Nervøsitet
 • Sove bedre - Søvnproblemer
 • Få tillid til dig selv og tro på dig selv - Jalousi
 • Blive glad - Vrede
 • og meget meget mere