Stress

Stress....en tilstand


Jeg tror at de fleste mennesker har oplevet følelsen af at være stresset. For nogen har det været en forbigående tilstand, mens det for andre har været/er invaliderende.


 • Hvorfor stresser vi?
 • Tjener det et formål?
 • Hvordan reagerer vi på stress?
 • Er stress en sygdom?
 • Hvad sker der i hjernen?
 • Hvorfor er stress og angst ikke så langt fra hinanden?
 • Når du ser nogen der er stresset, hvad kan du så gøre?


En masse spørgsmål, som vi måske ikke tænker så meget over til hverdag, men spørgsmål der er nok så relevante for at forstå, hvad stress egentlig går ud på. Mange bruger ordet "stress" i flæng, men travlhed er ikke stress og der findes ikke positiv stress - stress er en negativ tilstand. Stress er en tilstand der opleves forskelligt fra person til person. Det der er interessant er, at når stress opdages og behandles - så holder symptomerne op. Behandles stress ikke kan dette føre til sygdom. Lytter vi ikke til kroppen, så får vi et "vink med en vognstang". Vi ved godt, når vi er for hårdt presset hvad enten det er fysisk eller emotionelt, men unormalen bliver til normalen, og så foretager vi os ikke noget, før kroppen sætter ind eller måske snarere sætter ud


Alene i Danmark anslåes det, at der er 430.000 mennesker med stress og heraf 250-300.000 med svær stress og det er mange. Flere og flere rammes og helt ned til børn i 10-12 års alderen. Det er skræmmende - det er skræmmende, uhyggeligt og sørgeligt, men vi har også selv et ANSVAR.


Uden at komme meget ind på angst i dette blog-indlæg, så skal det nævnes, at angst og stress forårsages af den samme stressrespons i hjernen og symptomerne ligner hinanden til forveksling.  Den udløsende faktor er ofte forskellig, men vores biologiske system skelner ikke - det er samme kropslige, følelsesmæssige og mentale tilstand. Angst er biologisk set en akut frygtreaktion, hvor kroppens reaktioner og symptomer er de samme som ved stress. Normalt angsten over når faren er væk, og nervesystemet finder igen sin naturlige balance - det er kroppens overlevelse. Når tilstanden bliver mere permanent, så vil nervesystemet være i en konstant overbelastning.


Fælles fysiske symptomer for angst og stress:


 • Uro i kroppen
 • hjertebanken
 • overfladisk vejrtrækning
 • muskelspændinger
 • svimmelhed
 • sved
 • mv.


Kernen i alvorlig stress er ofte en belastningsreaktion. man skelner imellem:


 • Fysisk stress (traumer)
 • Følelsesmæssig stress (frygt, bekymring, overvældende oplevelser mv)
 • Kemisk stress (giftstoffer)


Ofte udløses den følelsesmæssig stress af familie- og privatlivet eller arbejdslivet, og ofte fordi vi går på kompromis med det vi reelt magter eller har lyst til.


Det der er interessant er, at stress opdages og behandles - så holder symptomerne op


Symptomer ved alvorlig stress:


 • Udmattelse
 • Nedsat hukommelse
 • Nedsat koncentration
 • Blackout
 • Hjerteanfald
 • Hormonelle forstyrrelser hos kvinder
 • Funktionelle sygdomme
 • Søvnproblemer
 • Trykken for brystet
 • Sved
 • Angst
 • Nedtrykthed, mistillid og usikkerhed
 • mv.


Ved alvorlig eller længerevarende stress er den naturlige regulering af nervesystemet sat ud af kraft, hvilket betyder, at symptomerne ikke forsvinder.


Den onde cirkel er: Stress medfører angst, og angst medfører stress


Ved længere tids stress belastning sker der også det, at evnen til at reationalisere mindskes.  Det er evnen til at tænke over- og forholde sig logisk og rationelt til det der sker omkring os, og det vi tænker eller sanser - der sker en overvældelse af bekymring, angst og usikkerhed - kroppen er i konstant alarmberedskab.


Stressen i kroppen


Fysiologisk set er stress en instinktiv "kamp-flugt" reaktion i en farlig situation. Stress gør os i stand til at være vagtsomme og præstere optimalt i en potentiel farlig situation. Her frigives der sukker og fedt til musklerne, blodtrykket stiger mv. - Kroppen gør klar til artens overlevelse, men desværre skelner den mellem om det er en farlig løve eller chefen.


Nervesystemet - fortsæt HER